Další parkovací systém v Brně

Počátkem července jsme předali do plného užívání Městu Brnu další parkovací systém, nyní na ulici Benešova. Přestože se jedná o relativně malé parkoviště s kapacitou cca 80 parkovacích míst, byly zde použity nejmodernější technologie, které má naše firma k dispozici....

Jsme již i v Karlových Varech!

Jako další úspěch naší společnosti je možné označit se i prosazení v samotných Karlových Varech, a to prakticky současně ve dvou projektech. Prvním projektem byla výměna již nefunkčního parkovacího systému od naší jedné konkurenční společnosti v hotelu Thermal, kdy v...