Počátkem července jsme předali do plného užívání Městu Brnu další parkovací systém, nyní na ulici Benešova. Přestože se jedná o relativně malé parkoviště s kapacitou cca 80 parkovacích míst, byly zde použity nejmodernější technologie, které má naše firma k dispozici. Jde hlavně o systém záznamu registračních značek vozidel, kdy tento systém značně omezuje možnost odcizení zaparkovaného vozidla a dále jsou zde opět použita telefonie přes www. rozhraní, umožňující připojení tohoto parkingu na více jak 5 km vzdálený centrální dispečink. Centrální počítač je dnes navržen s kapacitou na připojení dalších parkovišť a s možností zabezpečit přenesenou zprávu i na jiné pracoviště.

Parkovací systém je dále doplněn klasickým dohledovým systémem, aby parkujícím byl nabídnut nadstandardní komfort z hlediska bezpečnosti. Automatická pokladna je vybavena funkcí „ ztracený lístek“, která umožňuje, aby parking byl provozován plně bezobslužně.

Realizací tohoto parkingu jsme se stali nejvýznamnějším dodavatelem technologie parkování v tomto druhém největším českém městě ! V současné době je zde již nasazeno a provozováno 7 parkovacích systémů, kdy největší je nasazen a již čtvrtým rokem úspěšně provozován v nákupním centru Vaňkovka s kapacitou více jak 1000 parkovacích míst.