Jako další úspěch naší společnosti je možné označit se i prosazení v samotných Karlových Varech, a to prakticky současně ve dvou projektech.

Prvním projektem byla výměna již nefunkčního parkovacího systému od naší jedné konkurenční společnosti v hotelu Thermal, kdy v rámci této dodávky jsme zabezpečili instalaci našeho parkovacího systému ABACUS II jak na horním, tak i spodním parkovišti s možností platby na automatické pokladně, kdy horní parkoviště navíc umožňuje, pomocí světelné závory, rozlišovat tarif jak pro osobní vozidla, tak i autobusy, které zde často parkují.

Druhým projektem byla realizace parkovacího a částečně i přístupového systému v parkovacím a rezidenčním domě Libušina, kde jsme řešili jak možnost parkování pro krátkodobé návštěvníky Karlových Var, tak i vjezd rezidentů, kdy celková kapacita parkovacích ploch je cca 600 parkovacích míst. Rezidenti, pro vjezd do parkovacích prostor, mohou použít buď bezkontaktní čipovou kartu, ktrá jim i dále umožní přístup do apartmánové části objektu, nebo dálkové ovladače. Parking pro krátkodobé parkující je vybaven technologií Slim Park.