Další parkovací systém v Brně

Počátkem července jsme předali do plného užívání Městu Brnu další parkovací systém, nyní na ulici Benešova. Přestože se jedná o relativně malé parkoviště s kapacitou cca 80 parkovacích míst, byly zde použity nejmodernější technologie, které má naše firma k dispozici....