Vážení obchodní přátelé,

v loňském roce jsme neměli moc času vás na našich web stránkách seznamovat s novinkami, které naše společnost v ČR a na Slovensku realizovala. Byli jsme časově vytíženi buď návštěvami u vás anebo jsme přímo na místě řešili vaše projekty. Corona vir a s ním spojená drastická omezení, kvůli kterým jsme nemohli tak často cestovat, jak jsme byli standardně zvyklí, nám ale paradoxně vytvořila možnost využít čas, který jsme byli a jsme nuceni trávit v kanceláři pro to, abychom dlouho odkládané činnosti většinou marketingového charakteru opětovně nastartovali a seznámili vás tak s některými zajímavými projekty, které jsme v průběhu tohoto roku realizovali.

Přestože již nyní je jasné, že opatření, která přijala naše vláda, se i nás citelně dotkla a určitě ještě dotknou, tak bychom se chtěli „pochlubit“ několika realizovanými projekty, které jsme v průběhu letošního roku již realizovali nebo ještě stále realizujeme. Tím vám chceme i deklarovat, že se nemíníme jednoduše vzdát a rezignovat na současnou situaci, i když konkrétně nám naše vláda svými proklamovanými prohlášení o pomoci malým a středním firmám vůbec nepomohla. Ztráty jsou již nyní citelné, a to jak v oblasti investic, kdy nám již řada našich partnerů počátkem roku oznámila zrušení či přesunutí investic na neurčito, tak i v oblasti provádění pravidelných servisních kontrol, které nám řada partnerů zrušila, a pak také samozřejmě i v menším objemu objednávaného spotřebního materiálu, neboť situace v průběhu celého letošního roku způsobila podstatně nižší návštěvnosti veškerých center-ať již obchodních, tak i zábavních a samozřejmě i letišť.

Mezi nejvýznamnější projekty, které jsme letos realizovali a ještě i stále realizujeme jsou:

Kamerový monitoring na střeše Chodova
Koncem roku 2019 jsme na střeše Centra Chodov (dnes Westfield) nainstalovali 19 monitorovacích kamer, které sledují obsazenost 560 parkovacích míst na střeše obchodního centra. Současně je zde nainstalováno 11 informačních tabulí pro zobrazení, ve které zóně se volná místa aktuálně nacházejí. Informace o aktuálním počtu volných parkovacích míst je na infotabule přenášena v intervalu cca 5 minut. Tyto informace je možné také zobrazovat na webových stránkách obchodního centra.

Cílem řešení bylo návštěvníkovi poskytnout lepší a přesnější informaci o volném parkovacím místě v té které zóně na střeše, což se podařilo zabezpečit. Střecha je velmi členitá, takže řidič doposud nevěděl, kde se volná místa přesně nacházejí.

O tento systém monitoringu obsazenosti parkovacích míst na otevřených prostranstvích již projevila zájem řada měst i dalších provozovatelů obchodních center, kdy pro parkování na ulici nabízíme propojení tohoto monitoringu s porovnáním uhrazených parkovacích poplatků jak na parkovacích automatech, tak i pomocí mobilních plateb, to vše pro zefektivnění práce dohledových orgánů.

Modernizace parkovacího systému v obchodním centru Černý Most.
Koncem loňského roku jsme vyhráli tendr na dodávku nového parkovacího systému pro obchodní centrum Černý Most. Smlouva byla podepsána až počátkem března t.r., neboť se řešila řada detailů spojených s umístěním závorového systému pro zásobování a rezidenty.

Jde o jeden z největších našich projektů v posledních letech v České republice a jsme rádi, že jsme s naší nabídnutou moderní technologií Connect u investora uspěli. Instalace měly být zahájeny zahájeny koncem května s cílem parkovací systém zprovoznit nejpozději v průběhu července, ale s ohledem na Corona vir a jeho dopady se dílo dokončuje až v těchto dnech. Naše dodávka obsahuje nejmodernější parkovací systém Connect, který Designa v současné době celosvětově nabízí. Jde hlavně o rychlost odbavení zákazníka a moderní designové provedení jednotlivých stojanů a pokladen, které obsahují reklamní displeje pro možnost jak komerčního využití, tak i pro informování řidiče již na vjezdu i výjezdu o některých novinkách, které obchodní centrum aktuálně nabízí. Systém Connect nabízí veliké změny i v oblasti SW a možností spolupráce parkovacího systému se třetími stranami.

Při realizaci došlo k dramatickému snížení počtu automatických pokladen, kdy placení parkovného bude možné jak pomocí mobilní aplikace, tak i přímo na výjezdovém stojanu pomocí bezkontaktní bankovní karty. Podobné řešení již máme nainstalováno i v obchodním centru Westfield a případně i u jiných našich nejnovějších projektů.

V další etapě modernizace je počítáno s použitím již tzv. bezbarierového parkovacího systému při vjezdu na parkoviště, kde vozidla již budou snímána pouze za použití kamer na čtení RZ zepředu i zezadu tak, aby bylo dosaženo až skoro 100% spolehlivosti rozpoznání jednotlivých RZ. Pro tuto etapu již instalujeme automatické pokladny s možností zadávání RZ vozidel pro úhradu parkovného. Samozřejmostí je možnost placení pomocí mobilní aplikace a automatické načítání věrnostní karty obchodního centra již při vjezdu na parkoviště.

Jde o první podobnou instalaci tohoto nového parkovacího systému, interně označovaného „Connect“, ve střední Evropě a zatím nejrozsáhlejší na světě.

Je hlavně určen pro obchodní centra a letiště, kde je veliký pohyb lidí a zákazníci vyžadují spolehlivý parkovací systém s možností včasného informování zákazníků o novinkách, tarifech a dalších informacích, které se mohou dynamicky zobrazovat na velikých informačních displejích.

Je pro nás potěšující, že tento projekt a zařízení zde nabízené, již získal pozornost i u dalších potencionálních provozovatelů parkovacích systémů, kde již i vedeme diskuze o jeho možné dodávce v dalších projektech.

Další ZOO se rozhodla pro Designu.
Po ZOO Dvůr Králové a ZOO Zlín- Lešná, které již řadu let používají námi dodaný přístupový systém, se pro nás nyní rozhodla i ZOO Ostrava. Zde jsme dodali a zprovoznili nový parkovací systém. Ten umožňuje platit jak běžnou hotovostí, tak i bankovní kartou s možností rozšíření o placení pomocí městské karty. Placení pomocí bankovní karty je umožněno i přímo na výjezdovém stojanu. Systém bude dále možné rozšířit i na prodej parkovného přes webové rozhraní, kdy tuto službu nabízíme s možností zakoupení si parkovného i vstupenky do ZOO dohromady.

V období Coronaviru byly a stále i jsou nuceně uzavřeny i wellnessy a fitness centra, kdy některá z nich se toto neradostné a nelehké období snaží využít ke své modernizaci.

To je i případ jednoho z největších fitness klubů v ČR – Balance Club Brumlovka, která se rozhodla pro modernizaci přístupového systému a šatních skříněk použít námi nabízenou technologii. V průběhu června a července jsme zde nainstalovali cca 560 zámků na čipovou kartu, které jsou on-line napojeny na centrální systém s možností otevírat i zavírat skřínky bez nutnosti přítomnosti obsluhy přímo u skřínky. Dále je zde využit mechanizmus manuálního zacvaknutí dvířek skřínky, aniž by se skříňka automaticky zamkla a informaci, že skříňka je volná, obdrží návštěvník pomocí rozsvícené zelené LED diody ve dveřích skřínky. Těmito zámky jsou vybaveny i trezory pro možnost uložení si svých cenných věcí v blízkosti recepce, a to za pomocí stejného čipu, který návštěvník použije pro svou šatních skříňku.

Další z našich partnerů, kteří se rozhodli opětovně použít námi nabízenou technologii od rakouské firmy Gantner, je společnost Infinit, pro kterou jsme již v loňském roce dodávali technologii do jimi provozovaného wellness centra Maximus resort v Brně. Nyní si u nás objednali technologii pro nově budované wellness centrum v hotelu Sen v Senohrabech nedaleko Prahy. Má zde vyrůst nejmodernější a nejluxusnější wellness centrum v ČR, takže jsme rádi, že budeme u toho i my.

Rozšíření parkoviště na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě.
Nově jsme získali další zakázku na nově budované parkoviště v Bratislavě. S ohledem na současnou situaci je realizace značně opožděna a musíme pouze doufat, že bude dokončena ještě v tomto roce. Parkoviště bylo původně budované pro rezervační systém přes internet a jako rezidenční parkoviště, ale současná situace investora donutila s instalací rezervačního systému zatím počkat, až se provoz na letištích dostane do normálního stavu. Dodávka bude ale řešena tak, aby se v budoucnu mohlo toto rozšíření relativně jednoduše provést. Kapacita nově budovaného parkoviště je cca 400 parkovacích míst. Parking bude plně integrován pod již stávající server se zachováním funkcí, které jsou na parkovištích běžná.

Kromě dalších, menších projektů, které jsme v průběhu letošního roku získali, jako např. modernizace a provedení virtualizace serveru v Brně, na který jsou připojena všechna naše městská parkoviště, rozšíření parkování v oblasti O2 Arény v tzv. Back Stage hotelu, která právě probíhají, jsme nově získali velmi významnou zakázku pro modernizaci stávajícího parkovacího systému v Nile House na Rohanském ostrově v Praze.

Zde si nás investor vybral i přes naši vyšší nabídkovou cenu oproti konkurenci z toho důvodu, že požaduje veliké množství SW funkcí oproti stávajícím parkovacím systémům, které jsme mu slíbili dodat, případně vyvinout dle jeho požadavků.

Tento projekt bude pro nás velikou výzvou, protože by měl být dokončen do konce tohoto roku. Domníváme se, že zde již budeme řešit otázky a úkoly, se kterými se budou podobná administrativní centra stále častěji potkávat- aby i nadále zůstala atraktivní pro jejich uživatele.

Na závěr bych chtěl jenom krátce zmínit i naše aktivity v oblasti parkování na ulici, kdy jsme letos obdrželi řadu objednávek na dodávku nových parkovacích automatů a od října t.r. i nově nabízíme úplně nový typ parkovacího automatu PICO. Ten je výhradně napájen pomocí solárních článků a platbu parkovného umožňuje pouze za použití bankovní karty.

V případě vašeho zájmu o bližší informace k výše uvedeným projektům, případně námi nabízených technologií, je náš tým připraven vám zodpovědět jakékoliv vaše dotazy.

Na další spolupráci s vámi se těší

Ing. Milan Zelenka, jednatel společnosti

Ing. Zbyněk Juřena, výkonný ředitel