PROGRAM

1. Hlídané parkovací plochy – jsou to jenom odkladiště automobilů nebo mají i jiný potenciál využití?

2. Moderní regionální mobilita – pořád se o ni mluví, ale víme co ve skutečosti znamená?

3. Carsharing – i České republice si získává své místo na slunci, jen tak dál.

4. Konkrétní poznatky z několika měst ČR

5. Příprava na podzimní Valné shromáždění Evropské parkovací asociace a společné zasedání EPA+POLIS+4. seminář ČPA.