Jako další úspěch naší společnosti na Slovensku je možné označit se i naši realizaci parkovacího a navigačního systému v SC Europa v Banskej Bystrici.
První částí projektu byla instalace parkovacího systému, kdy v rámci této dodávky jsme zabezpečili instalaci našeho parkovacího systému ABACUS II jak na horním parkovišti, tak i v garážích. Druhá fáze spočívala v instalaci navigačního systému INDECT do prostor garáží a umístěním informačních tabulí na příjezdových komunikacích