V Uherském Hradišti jsme realizovali náš první parkovací systém již v roce 2000, který byl loni modernizován na systém ABACUS II. Město využilo tu možnost řídícího serveru, že je na něj možné připojit další parkovací systém a objednalo u nás dodávku nového systému pro parkoviště u nádraží ČD- Jih, které má kapacitu cca 300 parkovacích míst . K tomuto rozhodnutí vedla i dlouhodobá spokojenost města s funkcí a spolehlivostí námi nabízeného parkovacího systému.

Tuto realizaci jsme zabezpečili počátkem července a můžeme konstatovat, že vše je plně funkční, včetně telefonického dorozumívání se přes VoiP telefonii.

Parkoviště je vybaveno dvěma automatickými pokladnami, které umožňují plně autonomní provoz parkoviště , bez potřeby častého zásahu obsluhy, kdy řídící server je umístěn u Městské policie, která pouze monitoruje správnou funkci parkovacího systému. Vjezdový stojan je rozšířen na výdej až 10.000 parkovacích lístků, a to z toho důvodu, aby se maximálně minimalizoval počet výjezdů obsluhy na toto parkoviště.