Ve dnech 12.11.-14.11.2013 se konala ve Vysokých Tatrách (hotel Hutník – Tatranské Matliare) již 9. konference Slovenskej Parkovacej Asociácie na téma „Parkovanie v mestách“. Cílem konference bylo zejména představení souhrnu dokumentace a podkladů pro regulaci parkování ve formě publikace „Mestská parkovacia politika – Ciele a postupy riešenia“. Mezi další témata patřilo Parkování vozidel občanů se zdravotním postižením a motocyklistů, Aktuální změny v legislativě o parkování na Slovensku, Měření platební disciplíny a Vyhodnocení poznatků ze 16. kongresu Europské Parkovací Asociace (EPA), která se konala v letošním roce v Dublinu.

Ing. Milan Zelenka prezentuje na konferenci ve Vysokých Tatrách

Konference se zúčastnila řada odborníků z oblasti státní správy, architektů, Ministerstva vnitra a policie SR. Naše společnost, se jako zakládající člen České Parkovací Asociace (ČPA), zúčastnila konference jako hlavní partner a zároveň jako vystavovatel. V rámci prezentací jsme představili nové produkty a to zejména parkovací systém z řady „Blue Edition“ a IR parkovací senzory, určené k zabudování přímo do vozovky, které spolu se SW aplikací umožňují okamžitou kontrolu obsazenosti parkovacích míst. Naše produkty vzbudily velký zájem, zejména ze strany zástupců měst, která aktuálně řeší problematiku parkování.