Je nám ctí Vám oznámit, že se nám podařilo v dohodnutém termínu předat a kompletně zprovoznit parkovací a navigační systém v OC Aupark Bratislava.

Realizace byla dosti náročná, protože bylo nutné naši činnost zkoordinovat s pracemi i jiných profesí, protože instalace parkovacího a navigačního systému byla spojená s prováděním kompletní rekonstrukce parkovacích ploch, včetně stropních podhledů, opravy podlah, ventilace, atd.

Projekt je vyjímečný svým rozsahem, kdy jsme zde zprovoznili celkem 8 parkovacích systémů pro cca 3.000 vozidel, včetně 2 interních rezidenčních parkovacích zón, kdy Aupark Bratislava je tímto způsobem největším obchodním centrem na Slovensku.

Projekt se dále vyznačuje několika významnými novinkami, které budou určitě i v následujících letech udávat tón nejenom na Slovensku, ale určitě i v celé Evropě.

Jde zejména o:

1. Navigační systém
Byly zde nasazeny LED sensory viditelné z 360°,neboť některé uličky jsou pojížděny obousměrně. Novinkou je použití informačních tabulí, na kterých dochází ke zhasnutí příslušného symbolu ( invalidé, matky s dětmi) v okamžiku, kdy se v příslušném směru tato parkovací místa zaplní, aby nedošlo k matení parkujících a zabránění zbytečnému pojíždění špatným směrem. Na vjezdech do Suterénu jsou umístěny informační tabule, barevně sladěné s barvou příslušného parkovacího sektoru, aby řidič se již zde mohl orientovat dle příslušné barvy.

Počítání parkovacích míst pro invalidy a matek s dětmi probíhá vždy odděleně od krátkodobého parkování.

Na rozhodujících bodech pro odbočení řidiče jsou umístěny jednoznačné informace o obsazenosti příslušných zón, aby se řidič mohl správně rozhodnout kde může zaparkovat

V případě obsazení všech vyhrazených míst pro zvláštní skupinu v příslušném směru dojde ke zhasnutí příslušného symbolu. Zelená šipka se změní v červenou pro další zvýraznění obsazenosti.

V případě obsazenosti příslušné uličky pro krátkodobě parkující se zelená šipka mění na červenou.

U vjezdových stojanů jsou portály zobrazující příslušný počet volných míst v jednotlivých barevných zónách jak pro krátkodobě parkující, tak i pro invalidy i matky s dětmi.

2. Parkovací systém
Jsou zde poprvé ve střední Evropě nasazeny nejnovější automatické pokladny PAY ONE, které byly prvně představeny loni na veletrhu Intertraffic v Amsterdamu,kterých je celkem nainstalováno 12 ks, plně vybavené pro příjem mincí, bankovek a kreditních karet.

Pokladny jsou ergonomicky uspořádány tak, aby zákazník neměl problém s orientací při placení.

Pokladny jsou dále vybaveny nejnovějším typem PIN PAD jednotky pro placení pomocí kreditní kartou. Tato jednotka je již certifikována na bezpečnostní normy platné od roku 2013. Tuto jednotku bude možné doplnit i o čtečku bezkontaktní čipové kreditní karty, kdy na tomto řešení již intenzivně pracujeme.

Vjezdové a výjezdové stojany jsou SW podporovány tak, aby se otevíraly střídavě a nedocházelo k možnému konfliktu řidičů při vjíždění do jednoho společného jízdního pruhu. Tato SW podpora je provedena tak, aby měla co nejmenší časový dopad na dobu odbavení vozidla.

Jsou zde použity nové typy multikonů umožňující ještě rychlejší zpracování parkovacího lístku ve vjezdovém a výjezdovém stojanu ( zpracování lístku ve vjezdovém stojanu je do max. 1,9 s.)

Byly zde již dodány naše nejnovější závorové stojany GATE, které dosahují rychlosti zdvihu 1,3 s. a měly by vydržet až 5 miliónů zdvihů (původní stojany PB 120 měly rychlost 1,4 s. a garance 4 milióny zdvihů).

U vjezdových a výjezdových stojanů jsou umístěny kamery pro čtení RZ vozidla, které, kromě zvýšení bezpečnosti parkování, mají i zabránit opakovanému vjíždění parkujících vozidel a tím znemožnit dlouhodobé parkování zaměstnancům z okolních administrativních budov zneužívat kapacitu parkoviště.

Do parkovacího systému byly plně zaintegrovány již používané čipové karty , kdy jejich držitelé musí dodržet nastavený princip vjíždění a parkování v přidělených zónách (parkoviště v parkovišti), kdy při porušení těchto stanovených pravidel bude držitel karty penalizován.

Je zde realizováno vzdálené pracoviště správce parkingu, které je aktivováno pro potřeby nočního řízení provozu na parkovištích, kdy Aupark zůstává kompletně bez obsluhy.

Dorozumívací soupravy v jednotlivých stojanech jsou propojeny s kamerovým systémem tak, aby dispečerovi se současně s voláním zobrazil příslušný záběr a on okamžitě viděl, co se zde děje. Používá se zde systém dorozumívání přes VoIP technologii, kdy podzemní garáže byly ještě dále vybaveny bezpečnostními hláskami, které může řidič využít v případě nějakých problémů pro rychlé dorozumění se s dispečerem.

Projekt se podařilo realizovat v průběhu 4 měsíců, kdy bychom měli ještě v další fázi realizovat navigační systém na příjezdových komunikacích v okolí Auparku.

Systém je, samozřejmě, možné připojit na web stránky Auparku, případně zavést do mobilních aplikací.