V březnu 2011 jsme dokončili druhou fázi modernizace přístupového systému do ZOO Zlín, kdy, kromě turniketů, jsme dodávali i kompletní pokladní systém, včetně tiskáren pro sezonní čipové karty. Terminály pro akceptaci platebních karet byly dodány v součinnosti s naší partnerskou společností SoNet.

ZOO Zlín- Lešná se pro nás rozhodla z toho důvodu, že jejími branami ročně projde přes 0,5 mil. návštěvníků a vedení ZOO zde chtělo mít nainstalován spolehlivý přístupový a pokladní systém.

Novinkou na českém trhu je zde mechanismus placení pomocí kreditní karty. Jedná se o speciálně vyvinutý software, který umožňuje zanášet platební transakce přímo do finančních statistik a tím podstatně usnadňuje pokladním jejich práci.

Systém je připraven na nasazení automatických pokladen, které by měly, hlavně o víkendech a svátcích, odlehčit práci ručním pokladnám. V úmyslu je i možné propojení s přilehlými parkovacími plochami tak, že při zakoupení vstupenky do ZOO by tato řidiči automaticky sloužila I jako parkovací lístek.

Díky širokým možnostem přístupového systému se dále uvažuje o zavedení prodeje vstupenek přes web rozhraní a i dalších technických novinek.