Na základě výběrového řízení jsme se stali dodavateli parkovacího a kamerového systému pro nově budovaný parkovací dům v těsném sousedství Steel Arény, který měl premiéru pro MS v ledním hokeji, pořádaném na Slovensku v roce 2011.

Projekt je zajímavý mimo jiné tím, že zde realizujeme, společně se společností Ticket Portál, možnost zakoupit si vstupenku do Arény současně s parkovacím místem. Při zakoupení parkovacího místa na prodejním místě Ticket Portál proběhne vzájemná komunikace mezi oběma servery tak, aby náš server zajistil zarezervování příslušné vstupenky na bázi čárového kódu, který Ticket Portál standardně na své vstupenky tiskne.

V parkovacím domě bude použit pro parkovací systém server DBS Extended, který je kapacitně dimenzován tak, aby umožňoval připojení dalších parkovacích ploch, které se chystají na zpoplatnění v rámci výstavby parkovacích míst v centrální části města Košic.

Informace o obsazenosti jednotlivých parkovišť bude možné přenášet jak např. na server Města Košice, tak na jednotlivé informační tabule chystaného informačního a navigačního systému.