V květnu 2011 jsme v Brně realizovali již 3 parkovací systém pro Město Brno, který, jako oba předchozí, je připojen na vzdálený centrální server. Plnohodnotný provoz parkoviště je přitom zajištěn i při selhání datového přenosu, neboť jednotlivá koncová zařízení mají dostatečně dimenzovanou vyrovnávací paměť pro uložení všech potřebných dat. Tato data jsou následně, po obnovení spojení s řídícím serverem, přenesena na další možná statistická a finanční zpracování.

Součástí dodávky bylo i čtení RZ vozidel a i do budoucna je parkovací systém připraven pro implementaci dalších novinek, jako např. možnost placení pomocí SMS, zabudování městské karty, atd.