V letošním roce pokračujeme s dalším rozšiřováním parkovacího systému na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě, kdy dokončujeme instalaci všech požadovaných zařízení na venkovních plochách a pomalu se již chystáme zahájit instalace i uvnitř samotných terminálů.

Na základě požadavku letiště Bratislava nově zavádíme funkci s používáním tzv. hodnotového voucheru, který umožní zákazníkovi parkovat za výhodnějších finančních podmínek, než jsou stanoveny pro běžné návštěvníky. Tuto funkci chce letiště Bratislava využít pro vybranou skupinu svých klientů.

Dále na dva jízdní pruhy jsou instalovány tzv. kombinované stojany, které umožní rozpoznat typ vozidla ( autobus, nebo os. vozidlo) a na základě této informace řidiči stanoví příslušný tarif, resp. povolenou dobu parkování zdarma. Snahou tohoto řešení je, aby do těchto pruhů , které jsou přednostně vyhrazeny pro autobusy, se maximálně omezil vjezd osobních vozidel., resp. zkrátila doba jejich pobytu .

Pro vozidla MHD je uvažováno s používáním již zavedených bezkontaktních čipových karet, které DP Města Bratislavy standardně používají, které by řidiči MHD používali pro umožnění vjezdu do placené zóny. V současné době probíhá testování této karty pro možnost jejich využití na vjezd do určeného parkoviště a případného sledování jejich zneužití.

V současné době probíhá i nová instalace ovládacího softwaru pro možnost placení kreditní kartou, neboť slovenské banky přijaly vyšší bezpečnostní standard pro platbu těmito médii, kdy, dle našich informací, je letiště Bratislava zatím jediným parkingem na Slovensku, který placení kreditní kartou umožňuje.