Tento měsíc jsme konečně mohli dokončit a předat projekt parkovacího a navigačního systému v objektu River Parku v Bratislavě, který měl více jak roční zpoždění.

Obsahem naší dodávky je jak parkovací systém pro cca 1.200 parkovacích míst, který je řešen jak pro krátkodobé parkující, bytové rezidenty, hotelové hosty , návštěvníky business centra, a samozřejmě i pro zabezpečení zásobování, tak navigační systém SIPARK uvnitř parkoviště pro krátkodobé parkování.

Stojany parkovacího systému jsou vybaveny čtečkami čipových karet typu Mifare tak, aby uživatelé systému mohli používat jedno médium jak pro vjezd do podzemních garáží, tak i pro vstup do příslušných objektů. Krátkodobí návštěvníci budou používat naše standardní médium, tj. papírový lístek s magnetickým proužkem uprostřed.

Hotelovým hostům a návštěvníkům business centra bude jejich parkovací lístek překódován na ručních pokladnách pro možnost jejich bezplatného parkování po celou dobu jejich pobytu v objektu.

Navigační systém SIPARK byl navržen a dodán z několika důvodů:
Zkrácení hledání volného místa na parkovišti
Snížení množství emisí
Přesné počítání obsazenosti jednotlivých parkovacích míst a jejich signalizace na LED tabulích, umístěných na příjezdové komunikaci k River Parku
Možnost hlídání zaparkovaného vozidla
Možnost sledování dodržení parkovací doby vozidla
Parkovací systém je navržen modulárně tak, aby jej bylo možné dále rozšiřovat, což i již v současné době využíváme, kdy na již nainstalovaný řídící server připojujeme další parkovací plochu, umístěnou za objektem, která bude sloužit opět jak pro krátkodobě parkující, tak i rezidenty.