Těsně před vánoci , při -17°C mrazu, jsme předávali do provozu 3 parkovací systémy v obci Malá Úpa v Krkonoších.
Tato instalace má, kromě již uvedených extremních klimatických podmínek při realizaci ještě jednu prioritu. Jedná se o jedno z nejvýše umístěných parkovišť v České republice. Jedno ze tří parkovišť jsme realizovali přímo na česko-polské hranici v nadmořské výšce 1.100 m. A to již půjde v naší republice jen s těží překonat!

Cílem této instalace je snaha, jak vyřešit vazbu mezi parkováním a lyžařskými areály v době zimní sezóny tak, aby lyžaři měli po celou dobu svého pobytu parkování zdarma. Řešení přišlo v podobě zavedení rezidenčních karet a slevových kupónů (voucherů) pro návštěvníky ubytovacích kapacit.

S ohledem na velmi obtížné telekomunikační podmínky byla pro připojení všech tří parkovišť s centrálním dispečinkem použita technologie bezdrátového spojení (mikrovlnná pojistka), a to i pro hlasovou komunikaci (VoIP, interkom).

Kvůli extrémním klimatickým podmínkám jsou jednotlivé stojany ještě navíc vybaveny přídavným topením.