V současné době má naše společnost podepsány další dva kontrakty na dodávku parkovacích systémů.

První kontrakt je s hotelem International v Brně, kdy se bude jednat o rozšíření parkovacího systému i o horní parkoviště před hotelem ze strany Husovy ulice. Zde bude parkovací sytém připojen na již dodaný server, kterým je řízeno spodní kryté parkoviště, kdy zákazník bude mít opět možnost placení parkovného bud na automatické pokladně, umístěné na horním parkovišti, nebo na ruční pokladně, umístěné na recepci hotelu. Realizace by se měla uskutečnit do poloviny letošního roku.

Druhým projektem je instalace parkovacího systému pro společnost BAUHAUS , a to pro jejich prodejnu na Pankráci, Praha 4. Zde čekáme na získání stavebního povolení od stavebního úřadu, což , při pražských zvyklostech, může trvat docela dlouho …

Cílem řešení je umožnit návštěvníkům centra Bauhaus komfortní parkování , kdy první hodiny by měla být zdarma, samozřejmě za předpokladu návštěvy nákupního centra ! Parkovacím systémem bude vybaveno jak horní, tak i dolní parkoviště, případná platba bude prováděna na automatické pokladně.